دستگاه لیزر گیاه کروکاسمیا

نامهای رایج : شاه پسند درختچه ای

اسم ان دستگاه لیزر یسی &# دستگاه لیزر مروارید , Common lantana

اسم علمی : Lantana camara

خانواده : Verbenaceae

شاهپسند

رنگ دستگاه لیزر : تنوع رنگ بالایی داراست و دارنده رنگ هایی از قبیل زردرنگ , نارنجی رنگ , قرمز رنگ , سفید و بنفش می باشند .

شکل دستگاه لیزر : دستگاه لیزر ها در خوشه های متراکم و نیمکره ای به قطر 5 سانتیمتر می رویند . دستگاه لیزر آذین به طور خوشه انتهایی با ۲۰ تا ۴۰ دستگاه لیزر کوچک ظواهر میگردد .

میوه : میوه آن سیاه یا این که آبی متمایل به سیاه و سمی است که این میوه حاوی بذر است .

مقدار حد عمده : تا 2 متر ارتفاع و 2 متر بسط

فصل دستگاه لیزر دهی : در مناطق گرمسیری که موطن این گیاه است , دستگاه لیزر دهی آن به طور پیوسته در سراسر سال ادامه داراست ولی در بقیه مناطق , پرورش و دستگاه لیزر دهی بستگی به دمای هوا دارااست و نقطع ی عطف دستگاه لیزر دادن آن در فصل تابستان است .


برگ : برگها 12 - 5 سانتیمتر طول و 5 - 2 . 5 سانیمتر پهنا دارااست و لبه آن‌ها دندانه دار است .

درختچه شاهپسند

خاستگاه و موطن گیاه : بومی بخش ها گرمسیری قاره آمریکا و آفریقا

توضیحات راجع‌به گیاه و وضعیت محافظت آن :

سلطان پسند درختچه ای , دسته ای مدام سبز ( اما به وضعیت آب و هوایی ) , چندساله ست . از میان 150 جور جان دار در این جنس , شاه پسند درختچه ای بخشی از معدود نوع هایی است که دارای قیمت زینتی است . این نوع به جهت طبیعت سخت و مقاوم خود , به عنوان گیاهی زینتی در باغبانی از محبوبیت خاصی برخوردار‌است . از آنجایی که بسیاری از آن‌ها بلند قامت می شوند و به طور کل این گیاهان بین 50 سانیتمتر تا 2متر ارتفاع می یابند به پادشاه پسند درختچه ای دارای شهرت گردیده اند .

سلطان پسند نیاز آبی پایینی داشته و گرمای بسیار را به نیکی تحمل می نماید . علاوه بر این , مراقبت از آن نیز معمولی است . در اکثری از بخش ها گرمسیری و نصفه گرمسیری به طور گیاه مهاجم در میاید ( در استرالیا به عنوان علف هرز شناخته شده و از پرورش و بسط آن جلوگیری میشود . )

خاک مناسب :

مقاوم به خاک های فقیراست . زهکشی خاک شاهپسند هم باید مطلوب باشد . در کاشت دستگاه لیزر دانی , برای خاک دستگاه لیزر دان این گیاه میتوانید از مخلوطی همانند یک قسمت خاک معمولی و یک قسمت خاک برگ و یک قسمت مخلوط کوکوپیت به یاروهمدم پرلایت بهره نمائید .

انواع دستگاه لیزر شاهپسند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *