آب و نوروروشنایی دستگاه لیزر

کاربردها ی گل خیزران : در حالتی‌که در محیط پر آب قارچ ها نتوانند به گیاهتان آسیب بزنند . این فراوانی آب دستگاه لیزر می تواند رنگ برگ های گیاه شما را تغییر تحول دهد . احتمالا این مقاله برای شما پاره ای سرگردان کننده باشد . البته راز نخ هایی درباره آن موجود است . وجود رطوبت در اطراف خاک یک گیاه به طور کامل ارگانیک است اما وجود بیش از حد آب دستگاه لیزر می تواند سبب ساز به راحت شدن خاک حریم ریشه ها شود . این دستور سبب سست شدن شاخ و برگ نیز می گردد , در نتیجه برگ ها کم آب و شکننده میشوند . دستگاه لیزر
دستگاه لیزر
آبیا دستگاه لیزر ری بیشتراز حد تنها گیاه تان را غرق نمی کند . برخی از گونه های خاک قادرند به مرور روزگار خاک را از خود بیرون کنند . این اختلال با وجود درختان بزرگ حل می شود که می توانند اندازه زیادی از رطوبت خاک را جذب کنند . این چ دستگاه لیزر نین مشکلاتی با اضافه کردن شن و ماسه به خاک برطرف می‌شود . اعتنا داشته باشید که ریشه های مصدوم و فشرده شده , یک استدلال شایع برای رنگ زرد شدن برگ ها می‌باشند بنابر این هنگام شخم زدن و دیگر جزییات ها دستگاه لیزر ی باغبانی مراقب باشید تا به ریشه ها آسیبی نرسد . و به ریشه گیاه تان اذن دهید تا فضای کافی برای رشد درون زمین را پیدا نماید .


دستگاه لیزر
دستگاه لیزر
دستگاه لیزر
دستگاه لیزر

نور خورشید را نادیده نگیرید . در صورتی گیاه شما به اندازه کافی از مواد مغذی بهرمند باشد و از هر نوع بیماری ای نیز , در امان باشد گشوده هم در حالتی‌که نور و روشنایی کافی به آن نرسد سبب نابود شدن گیاه می گردد . بسیاری از گیاهان دستگاه لیزر شن نظیر گوجه خارجی و خیار نیاز به دست کم ۶ الی ۸ ساعت فروغ و روشنایی خورشید طی روز دارا هستند . اما نیازهای به نور خورشید دربین انواع گیاهان متعدد است , به این ترتیب روش نور و روشنایی رسانی به گیاه تان بسته به مدل آن گیاه متعدد خواهد بود . بعضا از گیاهان دستگاه لیزر مانند کلم بروکلی و صیفیجات دیگر قادرند روزانه از فروغ و روشنایی کمتری استفاده ببرند و در غایت سلامتشان هم , نگهداری شود . با این موقعیت نیاز گیاه تان به فروغ و روشنایی خورشید را در لحاظ بگیرید , شما می توانید با مطالعه کتاب هایی در این مورد به می دستگاه لیزر زان نوری که هر گیاه برای رویش خودش نیاز دارد , دست یابید . هیچ گزینه ای نمی تواند جایگزین نور خورشید برای گیاهان باشد . اگر گیاه از نوروروشنایی کافی برخوردار نباشد با‌یقین بعداز بازه زمانی کوتاهی برگ های خود را از دست می دهد دستگاه لیزر .

منبع : mnn
مشاهده متن کلیدی خبر در سایت فردا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *