خوردن بعضی گیاهان دارویی کشنده است/ دستگاه لیزر های زینتی , علت ترویج مسمومیت های گیاهی

مسمومیت ناشی از دستگاه لیزر و گیاه میتواند در مواردی باعث به مرگ شود این در حالی است که مردمان بدون اعتنا به این فرمان اقدام به خریداری دستگاه لیزر های سمی و یا این که تناول کردن داروهای گیاهی می کنند .

اتاق خبر ۲۴ : انس و صلح مردمان با گیاهان , سبب ساز به افزایش محافظت دستگاه لیزر و گیاه در منازل شده است . در کنار جذابیت های محافظت از دستگاه لیزر و گیاه , و بهبود روحیه در فضای ساختمان های قوطی کبریتی , رویش بعضا از آنان قادر است دلایل بدی داشته باشد و مردمان غافل از آن , مبادرت به تهیه و تنظیم هر گونه گیاهی می نمایند . این در حالی است که در اکثری از مرز و بوم های جهان گیاهان , به عنوان یکی علل حساس پیدایش مسمومیت ها بویژه در خردسالان زیر ۵ سال محسوب می شوند

بر اساس گزارش سالانه انجمن مرکز ها در اختیار گرفتن مسمومیت آمریکا در سال ۲۰۰۸ , بیش از ۶۰ هزار مورد مسمومیت ناشی از گیاهان سمی در این مرزوبوم گزارش شده‌است , که بیش تر از ۴۰ هزار گزینه آن در خردسالان کمتر از ۵ سال روی داده است که معادل ۴ . ۳ درصد از کل مورد ها مسمومیت های گزارش شده درین تیم سنی است . همان , گیاهان سمی تحت عنوان دهمین دلیل بروز مسمومیت در کودک ها درین مملکت محسوب می‌شوند .

گزارشات به دست آمده از مرکز ها اطلاع رسانی دارو ها و سموم کشور‌ایران در سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که از در میان ۱۴۶۴۰ ارتباط تلفنی مرتبط با مسمومیت , ۷۶۱ تماس ( ۳/۵ درصد از موارد ) درباره ی مسمومیت با گیاهان سمی بوده است . شرایط اقلیمی و تنوع آب و هوایی در مرزو بوم ما سبب ساز به ایجاد تنوع متعددی در گونه های گیاهی شده‌است که این امر خویش موجب دسترسی مردمان به انواع گیاهان دارویی و سمی در بخش ها وسیعی از کشو دستگاه لیزر ر میشود . در سال ها اخیر , افزایش گرایش مردم به مصرف دارو های گیاهی و گیاهان دارویی , سبب مصرف گیاهان به صورت ناآگاهانه و خودسرانه - با حدس داشتن بها دارویی و به ۲۱۸ دسته مثل ” دستگاه لیزر چای بیماری ها - شده اس دستگاه لیزر ت .
دستگاه لیزر
مسموم دستگاه لیزر یت با گیاهان در برخی از تیم های سنی و شغلی به میزان بیشتری مشهود است و احتمالا به صورت مسمومیت های اتفاقی و عمدی فیس دهد . همان گونه که ذکر شد مسمومیت ناشی از گیاهان در خردسال ها تحت ۵ سال شیوع بیشتری دارد . فضولی ذاتی خردسال ها درین محدوده سنی و وجود جذابیت در شکل و رنگ بخش های متفاوت یک گیاه سمی مثل میوه , دانه و برگ آن , سبب می گردد تا نوپا به صورت اتفاقی و از روی فضولی اقدام به بلع قسمت های متعدد یک گیاه سمی کند . دستگاه لیزر
دستگاه لیزر
از ن دستگاه لیزر ظر شغلی , بروز مسمومیت های گیاهی در کشاورزان , باغداران , شکارچیان و کارگران مزارع و دستگاه لیزر خانه ها به دلیل تماس طولانی تر با اشکال گیاهان سمی شیوع بیشتری دارد . لازم به ذکر است اکثری از گیاهان دارویی چنانچه که به ص دستگاه لیزر ورت خودسرانه و با مقادیر بیش تر از حد مصرف شوند می‌توانند سبب بروز مسمومیت در انسان شوند . علاوه بر آن بعضی از اشکال گیاهان دکوری مثل دیفن باخیا و خرزهره که در باغچه های منازل و سوئیت های مسکونی کاشته و حفظ می‌شوند هم میتوانند در فیس مصرف اتفاقی موجب پیدایش مسمومیت در انسان شوند .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *