فروش گیاه تاکسوس لوله ای دستگاه لیزر

برای کسب داده ها بیشتر در هنگام ( خرید درختچه تاکسوس ( داده ها تحت اثرگذار خواهد بود .

ویژگی ها :

تاکسوس ستونی سرخدار با سوزن نشان سبز تیره در بالا و سبز کمرنگ درقسمت زیرین است . زیاد خوب برای آوردن منافع عمودی , ارتفاع و بافت به دستگاه لیزر شن در هر فصل است . به راحتی هرس میگردد و شکل می‌گیرد . و در طول رشد مینماید و میتوان به صورت یک دیواره یا این که پرچین از آن به کارگیری نمود . که رنگ بسیار زیبایی در فصل پاییز و فصل‌زمستان ایجاد میکند .
آبیاری گیاه به طور منظم تا به دست آوردن و ثبت وضعیت گیاه نو کاشته شده باید ادامه داشته باشد . خاک
آن باید خاک شنی با زهکشی زیاد عالی باشد .

برگ تاکسوس

خلاصه محافظت عمومی خلاصه :

حفظ تاکسوس آسان و این گیاه برای پرورش تقریبا در هر مکانی مطلوب است . به نیکی با طیف وسیعی از خاک با زهکشی بسیار عالی سازگاراست . آب پاشی به طور منظم انجام گیرد . با هرس به نگهداری شکل مورد نظر در می اید .

راهبرد کاشت :
در فصل بهار یا اوایل فصل پاییز شایسته ترین زمان کاشت آن است .

درختچه تاکسوس
دستگاه لیزر

دستگاه لیزر
برای کاشتن تاکسوس گزینش یک محل که اجازه خواهد داد که ریشه گسترش یافته و شاخه آزادانه پرورش کند حتمی است . تاکسوس بایستی به میزان کافی دور از فونداسیون ساختمان , دیوارها , و سکو ها کاشته شود . این را حیث بگیرید که آیا پس از ر دستگاه لیزر شد پنجره ها مسدود و یا تداخل با سقف و یا فشار به دیواره و پی وارد نمیشود؟ برای آماده سازی حوزه‌ کاشت تاکسوس پس از حفر یک رخنه‌ به عمیق ریشه و سه برابر گسترده گی پهنا ریشه و بعد از برداشتن خاک , آن را ترکیب با بعضی از کمپوست و یا ذغال سنگ نارس پر می کنیم . این خاک غنی و سست اسا و طوری است که ریشه های نو می‌توانند به راحتی توسعه یابند . تاکسوس برای بیرون کردن این گیاه را از سوی بدنه گیاه با دستگاه لیزر دست بگیرید و به بدنه دستگاه لیزر دان ضربه بزنید تا خاک دستگاه لیزر دان شل شود و با کشیدن گیاه از دستگاه لیزر دان خارج اید .

آب پاشی راهبرد : دستگاه لیزر
بسته به بارش , گیاه جدید نیاز دارااست , در حین اولین فصل پرورش هر هفته یک توشه آبیاری شود . آرام , به تدریج و قطره ای . در حین فصول گرم خوبتر است که تا عمق 20 سانتیمتر از خاک اطاف گیاه به طور کامل غرقاب گردد . آب پاشی ریشه های عمیق را به رویش بیشتردر باطن زمین تشویق می کند و در سود گیاهی قویتر با تحمل به خشکی عمده خواهیم داشت . برای در اختیار گرفتن رطوبت خاک تاکسوس با انگست یا با بیلچه خاک دور و بر ان را کمی بخراشید و مطمین گردید که رطوبت در خاک موجود هست . علی الخصوص در دوسال اولیه کاشته شدن این کنترل ها برای داشتن گیاهی قدرتمند و مقاوم در آتی لازم است .

میوه و بذر تاکسوسراهبرد کود برای تاکسوس :
درخت کاشته شده باید هر 2 - 3 سال کود دهی میشود . کود در اوایل بهار زمانی که گیاهان استارت به پرورش می نمایند به آن داده میشود . کود تاکسوس را در گونه های متفاوت دردسترس می‌باشند : گرانول , غذا های مایع , آلی یا این که تصنعی .

https : //www . mygardeninsider . com/the - دستگاه لیزر پیاز لاله بنفش رقم Negrita - library/1483/taxus/x - media/hicksii#comment

این گیاه از خانواده سرخدار است و دسته ساکن آن در جمهوری اسلامی ایران از گیاهان حفاظت شده و گرانبها االبرز است که در معرض خطر انقراض قرار گرفته و به سور دار یا این که سرخ دار دارای شهرت است .

عکس هایی از تاکسوس :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *