دستگاه لیزر یأس شیروانی 9


کاربردها :

این دستگاه لیزر نا امیدی در دیدگاه چشم انداز بسیار موءثر است به دلیل آنکه آن را همیشه سبز است .

یاسمن دستگاه لیزر پامچال یکی بهترین یاس برای کاشت در خاک های شنی است .

یاس شیروانی

برای در اختیار گرفتن فرسایش خوب است .

به کارگیری از آن را به دنباله روی نرده ها و یا این که دیوار

مناسب برای رویش در دستگاه لیزر دان

برای کاشت در لبه راه ها دلخواه است .

تحت عنوان پرچین و یا جدا کننده و یا این که دیوار سبز نیز میتوان از آن بهره نمود .

خاصیت دارویی و درمانی :

از اسانس دستگاه لیزر در بو سازی به کار گیری میگردد و همینطور خاصیت متانت بخش داراست .

طریقه مصرف :

مصارف صنعتی و آرایشی

نا امیدی شیروانی

کود دهی :

همانند بقیه یاسهای نیز خانواده خود به کود دهی نیاز دارااست اگرچه گیاهی نسبتاً معدود انتظار میباشد و در اشکال خاکها رویش می کند و دستگاه لیزر میدهد . اما برای دستگاه لیزر دهی طولانی تر از کودها به خصوص در وقتی که در دستگاه لیزر دان محافظت میگردد میتوان فایده نمود .

هرس :

در صورتیکه در یک فضای محدود رویش کند , شاید نیاز به هرس چنددفعه در سال داشته باشد .

آبیاری :

آب پاشی منظم اضطراری است البته از آبیاری بیشتراز حد آن خودداری کنید . به خشکی نیز تا حدود متعددی مقاوم است .

آفات و بیماریها و عوارض :

حشره‌هایی نظیر شته که خالهای سیاه و سبز دارند از آفات این گیاه به شمار میروند .

همچنین کنه تارعنکبوتی , شته ها و شپشک نیز به آن زخم میزنند .

انواع نوع ها و واریته ها :

Single تکی ( با دستگاه لیزر برگهای تکی 5 تا 6 تایی )

Semi - دستگاه لیزر هايي با انرژي خاك بسیار ( با دستگاه لیزر برگ های دوبل )

عکس هایی دیگر از نا امیدی شیروانی :


یأس شیروانی 1
ناامیدی شیروانی 1
ناامیدی شیروانی 2
یاس شیروانی 2
یأس شیروانی 3
یأس شیروانی 3
یاس شیروانی 4
یأس شیروانی 4
نا امیدی شیروانی 5
ناامیدی شیروانی 5
ناامیدی شیروانی 6
یاس شیروانی 6
ناامیدی شیروانی 7
یأس شیروانی 7
یأس شیروانی 8

ناامیدی شیروانی 8
یأس شیروانی 9
نا امیدی شیروانی 9
نا امیدی شیروانی 10
ناامیدی شیروانی 10
نا امیدی شیروانی 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *