فروش درختچه بداغ ( بوداغ ) دستگاه لیزر

ام پارسی : بداغ ( بوداغ )

نام ان دستگاه لیزر یسی &# ( دستگاه لیزر دستگاه لیزر خرید نخل سیکاس ( , European cranberrybush

نام علمی : دستگاه لیزر viburnum opulus

خانواده ک دستگاه لیزر : Caprifoliaceae

خرید دستگاه لیزر و فروش بداغ

دستگاه لیزر دستگاه لیزر های درشت و انبوه این درختچه در ماه های اردیبهشت ماه و خرداد تزیین باغات را آماده می کند . برگ های آن سبز روشن بوده و شبیه برگ افرا است . این برگ ها در فصل پاییز زرد رنگ و سرخ شده و همپا با میوه های رنگی ( در بعضی ارقام ) بر زیبایی دستگاه لیزر شن در فصل‌پاییز می‌افزایند .
دستگاه لیزر
بخش اعظم بداغ ها نیازمند مکان آفتابی تا پاره ای سایه میباشند و بهترین کیفیت و پرورش خویش را در خاک های لومی بی نیاز با زهکشی خوب نشان میدهند . برای جلوگیری از ازدحام دوچندان شاخه ها در بخش مرکزی بوته واجب است در اوایل بهار این دستگاه لیزر قسمت خلوت شود و به شاخه های جدید اجازه رویش داده شود . بداغ احتمال دارد زمینه هجوم شته ها و سفیدک قرار گیرد .

دستگاه لیزر بداغ
دستگاه لیزر
از این درختچه می توان به عنوان دیوار سبز و دستگاه لیزر دار در فصل پرورش سود کرد . ازیاد ان از روش قلمه قابل انعطاف انجام می گیرد .

ازدیاد و نشر :

بذر بداغ دارای بی حرکتی پیچیده است . یکی رویکرد های افزایش جوانه زنی قرار دادن بذرها به برهه زمانی 60 - 90 روز در دمای متغیر 17 - 25 جايگاه سانتیگراد و بعد به بازه 1 - 2 ماه در دمای 4 درجه سانتیگراد است . قلمه های علفی و قابل انعطاف در محفظه مه افشای به راحتی ریشه دار می شوند .

درختچه بداغعکس هایی دیگر از گیاه بداغ :


درختچه بداغ 1
درختچه بداغ 1
درختچه بداغ 2
درختچه بداغ 2
درختچه بداغ 3
درختچه بداغ 3
برگ بداغ 4
برگ بداغ 4
درختچه بداغ 5
درختچه بداغ 5
درختچه بداغ 6

درختچه بداغ 6
درختچه بداغ 7
درختچه بداغ 7
درختچه بداغ 8
درختچه بداغ 8
درختچه بداغ 9
درختچه بداغ 9
درختچه بداغ 10
درختچه بداغ 10
درختچه بداغ 11
درختچه بداغ 11
درختچه بداغ 12
درختچه بداغ 12
درختچه بداغ 13
درختچه بداغ 13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *