بذر F1 دستگاه لیزر سنگ رقم confetti compact white

شرکت ساکاتای ژاپن اولین باردر سال درختچه تزیینی , پیوندی موضوع ( مورت ) به وسیله آقای ساکاتا تاسیس شد . این مجموعه فعالیت خود را با ساخت و صادرات لیلیوم به اروپا و آمریکای شمالی و آن گاه عمل خود را در سمت تولید نشا دستگاه لیزر و گیاهان زینتی و آنگاه با راه‌اندازی آزمایشگاه جوانه زنی , تولید بذر توسعه و گسترش اعطا کرد . دستگاه لیزر اطلسی پرپر نخستین بار بوسیله این مجموعه در سال 1934 تولید شد . این موسسه تمرکز خویش را بر روی دستگاه لیزر های اطلسی قرار بخشید و در ابتدا انواع خاص و نیکی ازین گیاه تولید کرد . در سال 1990 نخستین دفعه بذر گیاه لیسیانتوس رقم King of Snow را تصحیح و روانه ی بازار کرد سپپس در سال 1995 و 1998 اولی رقم های اصلاحیه ی Gypsophilla و Campanula , همینطور او‌لین ارقام دستگاه لیزر آهار سپید توسط این شرکت ساخت گشت که به خیال و خاطر این محصولات جایزه ی طلای اتحادیه تعیین شایسته ترین اصلاح کننده ی دستگاه لیزر ها را اخذ نمود . در سال 2001 اولین نمایندگی این موسسه تعالی ژاپنی در فرانسه به عنوان , نماینده اروپا آفریقا و سپسدر سال 2003 این مجموعه شعبه ی ایجاد گیاهان زینتی خویش در اوپا را در کشور دانمارک بهره‌برداری نمود . در سال 2002 این مجموعه مبادرت به تولید اولین بنفشه رقم Ultima Morpho کرد که سبب کسب سند شایسته ترین اصلاح کننده ی سال جهان شد . . یک کدام از افتخارات بزرگ این موسسه اصلاح و تولید بذر انواع گیاه حنا impatins رقم SunPatiens بود . امروزه این شرکت دارنده صدها خط ساخت بذر گونه های گیاهان زینتی بوده و سکان دار ایجاد و تصحیح و ایجاد تمام بذور F1 بنفشه در جهان میباشد .شیوه کاشت :

گیاه دستگاه لیزر سنک , ساکن ماداگاسکار و مملکت کوموروس هست . این گیاه تحت عنوان یک گیاه زینتی در نقاط سایه افتاب باغچه و یا این که تحت عنوان یک گیاه آپارتمانی در خانه می توانایی نگهداری کرد . انتشار تجاری این گیاه با بذر است و شایسته ترین زمانه کاشت آن در هوای خنک فصل بهار یا آخر فصل تابستان هست . شایسته ترین بستر کاشت , ترکیبی از کوکوپیت و پرلیت و پیت ماس است و یا میتوان از ماسه شسته شده رودخانه ای برای کاشت استفاده کرد . بتدا خاک را با قرار دادن آن زیر آفتاب یا افزودن قارچ کش , ضدعفونی میکنید سپس بذر را روی آن ریخته و پاره ای با تکه چوب یا این که قوطی کبریت فشار وارد فرمائید تا خوب به خاک بچسبد , در انتها روی بسترکاشت خویش یک مشما کشیده تا رطوبت باطن آن سبب جوانه زنی بهتر بذر بشود . آبیاری باید از ذیل بستر یا دستگاه لیزر دان صورت بپذیرد و هنگام جوانه زنی بذر پس از یک هفته آب پاشی دوم را هم پا با پاره ای قارچکش کاپتان انجام بدهید .

تولید ها دارای ارتباط
شب رایحه بنفش
بذر دستگاه لیزر شب بو بنفش F1
3 , 000 تومان
کوکب کوهی زرد رنگ
بذر کوکب کوهی رنگ زرد S1
3 , 000 تومان


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *