دستگاه لیزر نیاز های نوری : نصفه آفتابی تا آفتابی

دما و آب و هوای ایده آل :

مضاعف سازگار بوده و تا این گیاه در معرض بادهای پر نمک قرار نگیرد جای نگرانی نیست .

کاربردها :

پرچین , کناره راهها , روی دیوار

خواص دارویی و درمانی :

طریقه مصرف :

کود دهی :

آرد استخوان یا این که غذای بدون نقص گیاهی در فصل بهار مخصوصادر اویل هر سال به آن بدهید . گیاه سازگار شده در اوایل پرورش شرایط فقر بی نقص خاک را تحمل می کند البته نسبت به کودهی و تغذیه بعدی مهم است و متاثر میگردد . در فصل بهار و تابستان با کود 10 _ 10 _ 10 یا این که کود پتاس بالا تقویت شود .

هرس :

در شرایطی‌که چند سال یک بار شاخه های لاغر و پیر را جدا نمائید قدمت این گیاه فراوان خواهد شد .

برای هرس و تصحیح درختچه ی آبه لیا در اواخر زمستان یا اوایل فصل بهار شاخه ها و ترکه های یکساله را در حد مناسب جدا نمائید البته وضعیت و اثر قوسی شدن شاخه ها را ضایع نکنید . به همان نسبت که سن بوته ها بالا می رود , ایده ال آن است که بعضی شاخه های چوبی شده و کهن را از قربت تراز خاک جدا فرمایید تا منش و فرصتی برای رشد شاخه های برنا بوجود آید .

آب پاشی :

آبه لیای جا افتاده خشکی را کاملا تحمل مینماید . هر سه عدد چهارهفته یک توشه می بایست آب پاشی شود مگر وضعیت چندان طاقت فرسا شده باشد که آب بیشتری یطلبد .

ناامیدی سلطنتی آبلیا

آفات و بیمارها و دلایل :

در‌صورتی‌که مشاهده کردید برگها بد صورت و حشره ها سبز رنگی روی انها مشاهده میشود : گیاه را با سم حشره کش نفوذی طبق فرمان سم پاشی نموده تا حشره‌ها از بین بروند .

در حالتی‌که مشاهده کردید برگها و غنچه ها پیشین از باز شدن قهوهای می گردند : هوا خیلی گرم و خشک است گیاه را غبار پاشی فرمائید .
دستگاه لیزر
در صورتی‌که دستگاه لیزر ها باز نمیشوند &# دستگاه لیزر شیپوری Calla lily , arum lil کفاف نمیدهد گیاه را به منطقه پر فروغ تری منتقل فرمائید

در شرایطی که مشاهده کردید برگها سیاه شده اند : هوا سرد است گیاه را به محل گرمتری منتقل فرمایید احتمال دارد این عارضه به جهت منفعت از مواد درخشان کننده شیمیایی هم باشد از انها استفاده ننمایید .
دستگاه لیزر
اشکال نوع ها :

- دستگاه لیزردستگاه لیزر
عکس هایی دیگر از نا امیدی سلطنتی ( آبلیا ) :

دستگاه لیزر
ناامیدی سلطنتی ( آبلیا ) 1
نا امیدی سلطنتی ( آبلیا ) 1
یا دستگاه لیزر س سلطنتی ( آبلیا ) 2
نا امیدی سلطنتی ( آبلیا ) 2
ناامیدی سلطنتی ( آبلیا ) 3
نا امیدی سلطنتی ( آبلیا ) 3
ناامیدی سلطنتی ( آبلیا ) 4
یأس سلطنتی ( آبلیا ) 4
نا امیدی سلطنتی ( آبلیا ) 5
نا امیدی سلطنتی ( آبلیا ) 5
یاس سلطنتی ( آبلیا ) 6
یأس سلطنتی ( آبلیا ) 6
یأس سلطنتی ( آبلیا ) 7
یأس سلطنتی ( آبلیا ) 7
یأس سلطنتی ( آبلیا ) 8
نا امیدی سلطنتی ( آبلیا ) 8
ناامیدی سلطنتی ( آبلیا ) 9
نا امیدی سلطنتی ( آبلیا ) 9
ناامیدی سلطنتی ( آبلیا ) 10
یاس سلطنتی ( آبلیا ) 10
نا امیدی سلطنتی ( آبلیا ) 11
یاس سلطنتی ( آبلیا ) 11
ناامیدی سلطنتی ( آبلیا ) 12
ناامیدی سلطنتی ( آبلیا ) 12
یاس سلطنتی ( آبلیا ) 13
ناامیدی سلطنتی ( آبلیا ) 13
ناامیدی سلطنتی ( آبلیا ) 14
نا امیدی سلطنتی ( آبلیا ) 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *