روش های انتشار و ازدیاد : دستگاه لیزر

نام پارسی : افرای ژاپنی
دستگاه لیزر
اسم ان دستگاه لیزر یسی &# تعیین دستگاه لیزر از گونه ابلق آن طولانی تر طرفدار دارااست

نام دستگاه لیزر علمی : acer palmatum

خانواده : aceraceae
دستگاه لیزر
افرا قرمز‌رنگ ایستاده
دستگاه لیزر
شکل و رنگ برگ ها با اعتنا به رقم زیاد متنوع است . رقم Bloodgood دارنده برگ هایی به رنگ قرمز تیره با میزان میانگین می‌باشد که در فصل پاییز به رنگ خیلی زیبایی ظاهر میشود . رقم Dissectum درختچه ای به ارتف دستگاه لیزر اع 3 . 5 متر با شاخ و برگ های ابشار گونه است . برگ ها در این رقم نازک و نخ مانند با برش های کوچک است . در فصل‌پاییز به زرد رنگ , نارنجی تا قرمز رنگ تیره دیده میشود . این جور فرا به علت طول نادر دلخواه فضاهای کوچک به ویژه ایوان منازل است . از این حیث بهتر است در پباده سازی کاشت گیاهان آن را در لابه لای درختان بزرگ گم نکرد . بلکه به جهت صفات منحصر به فرد و Exotic خوب تر است در نقطه تاکیدی چشم انداز قرار گیرد . گیاهی است دستگاه لیزر کاملا دلخواه برای باغ های ژاپنی و در مخلوط چمن با سنگ و آب چشم انداز فرا زمینی خلق می کند . برگ ها قابل انعطاف و مهم میباشند لذا از قرار دادن این گونه افراها علیه سطح ها داغ تابستانی مانند مقابل ساختمان ها یا این که پیاده روهای داغ بایستی دوری کرد . خوای مرطوب با پاره ای سایه و ایمن از بادهای تند برای این مدل افراها مناسب است .
دستگاه لیزر
برگ درختچه افرای قرمز ایستاده
دستگاه لیزر
برگ درختچه افرای قرمز رنگ ایستاده

ازدیاد و تکثیر افرا :


بذرها پیشین از خشک شدن در سطح سبز یا قرمز گردآوری گشته و بی واسطه در بانک کاشته می‌شود . در بهار جوانه زنی انجام خواهد شد . بذرهای خشک شده بایستی به مدت دو روز در اب با دمای 40 رتبه سانتیگراد قرار داده شوند و آن‌گاه در حالت سرمای مرطوب قرار گیرند . بعضی از ارقام از طریق لینک و پیوند تکثیر میگردند قلمه های نرم به ارتفاع 12 - 20 ساتیمتر و تیمار شده با اکسین حدود 2 % در شرایط میست ریشه عرضه می کنند . ته قلمه ها خوب تر است شکاف داده شود .

افرا قرمز رنگ ایستادهعکس های دیگری از افرا قرمز ایستاده :


افرا ایستاده قرمز 1
افرا ایستاده قرمز رنگ 1
برگ افرا ایستاده
برگ افرا ایستاده
افرا ایستاده 3
افرا ایستاده 3
افرا ایستاده 4
افرا ایستاده 4
افرا ایستاده 5
افرا ایستاده 5
بذر افرا ایستاده 6
بذر افرا ایستاده 6
افرا ایستاده 7
افرا ایستاده 7
افرا قرمز رنگ 8
افرا قرمز رنگ 8
افرا قرمز‌رنگ 9
افرا قرمز رنگ 9
افرا قرمز رنگ 10
افرا قرمز‌رنگ 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *