تولید مرکز ساخت اشکال دستگاه لیزر های فصلی در نهالستان مرکزی سازمان بوستان ها و فضای سبز

ساخت راس ساخت اشکال دستگاه لیزر های فصلی در نهالستان مرکزی سازمان پارک ها و فضای سبز

مصطفی خادم مدیرعامل اداره پارک ها و فضای سبز از ساخت راءس ایجاد اشکال دستگاه لیزر های فصلی در نهالستان مرکزی این سازمان خبر اعطا کرد .

به گزارش روابط عمومی اداره پارک ها و فضای سبز خادم اظهار داشت : در سمت ارتقا استفاده وری صرفه جویی در هزینه ها , این سازمان اقدام به پباده سازی و اجراء راءس اشکال نهال و دستگاه لیزر های فصلی نمود .

وی به دنبال ضمن اشاره به‌این مطلب که بیشتر دستگاه لیزر های فصلی از مبادی بیرون از استان و بعضی از نهالستان های داخلی تهیه و تنظیم میگردد افزود : فاز اول این طرح با مساحتی بالغ ار250 متر مربع و با ظرافت ساخت دستگاه لیزر نا امیدی زرد رنگ درخت نشاء اشکال دستگاه لیزر های فصلی آماده افتتاح است .این رده مسئول تصریح نمود : برنامه ریزی های مدون و قابل قبولی در خصوص تقویت و ارتقاء سود وری نهالستان مرکزی این اداره انجام یافته است که تشکیل داد مراکز ساخت دستگاه لیزر های فصلی ارتقاء اقتدار ساخت گونه های درختان ساکن و مقاوم و . . . از اهم این اقدامات است .

مصطفی خادم مدیرعامل اداره پارک ها و فضای سبز از ساخت راس ایجاد اشکال دستگاه لیزر های فصلی در نهالستان مرکزی این اداره خبر اعطا کرد .

به نقل از رابطه ها همگانی اداره بوستان ها و فضای سبز خادم اظهار داشت : در سوی ارتقا استفاده وری صرفه جویی در هزینه ها , این سازمان مبادرت به طراحی و اجراء مرکز اشکال نهال و دستگاه لیزر های فصلی نمود .

او به‌دنبال ضمن اشاره بدین مقاله که بیشتر دستگاه لیزر های فصلی از مبادی بیرون از استان و بعضا از نهالستان های داخلی تهیه می شود افزود : فاز اولیه این طرح با مساحتی بالغ ار250 متر مربع و با گنجایش تولید 20000 نشاء اشکال دستگاه لیزر های فصلی فراهم بهره برداری میباشد .این منزلت مسئول تصریح نمود : برنامه ریزی های مدون و قابل قبولی در زمینه‌ی تقویت و افزایش سود وری نهالستان مرکزی این سازمان انجام یافته است که ایجاد کرد مرکزها ایجاد دستگاه لیزر های فصلی ارتقا توان تولید گونه های درختان بومی و مقاوم و . . . از اهم این اقدامات میباشد .Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *