دستگاه لیزر فروش درختچه فوتونیا ( سه رنگ )

نامهای مرسوم : فوتینیا , فوتونیا , فتونیا , فوتنیا , درختچه سه رنگ , توت سال نو میلادی

اسم ان دستگاه لیزر یسی : Photinia , دستگاه لیزر پیاز زینتی سفید رقم

نام علمی : Photinia

خانواده : Maloideae دستگاه لیزر سرخیان

فوتونیا اساس دار

رنگ دستگاه لیزر : سپید

شکل دستگاه لیزر : هر دستگاه لیزر ۸ تا ۶ میلیمتر پهنا داراست ولی تعداد متعددی از آن ها در دستگاه لیزر آذین خوشه ای به پهنای ۱۶ تا ۱۰ سانتیمتر شکوفا میشوند .

میوه : میوه کوچک سیب شکل و به میزان 4 تا 12 میلی متر و به خیل‌عظیم است . میوه ها در فصل‌پاییز می رسند و اکثر زمان ها به صورت آویز تا قبلی از فصل‌زمستان باقی می‌مانند . میوه ها تحت عنوان خوراک به وسیله پرنده ها گزینه به کار گیری قرار گرفته و بذر آنان از طریق مدفوع طیوران متفرق میگردد .


مقدار حد بخش اعظم : 5 متر ارتفاع و 5 متر گستردگی

فصل دستگاه لیزر دهی : آوریل , مه یا این که ژوئن

برگ : یرگ های سبز درخشان که در دسته دوستداشتنی Red Robin برگها به رنگ قرمز زرشکی می‌باشند .

خاستگاه و موطن گیاه : جنوب و شرق آسیا

توضیحات در زمینه ی گیاه و شرایط نگهداری آن :

اسم گیاه شناسی برگرفته از photeinos ( کلمه یونانی ) به معنای درخشان و اشاره به برگ اکثر اوقات درخشان گیاه داراست . گونه هایی از آن مدام سبز می باشند , البته اشکال برگ ریز نیز وجود دارا هستند . محدوده ارگانیک از این جور بخشها گرم معتدل آسیا , از هیمالیا شرق به ژاپن و جنوب به هند و تایلند است . با این وجود , به صورت گسترده ای در سراسر عالم تحت عنوان گیاهی زینتی کاشته می‌شوند .

سه رنگ هرس شده

فوتینیا درختچه مدام سبز دوستداشتنی با برگ های سبز براق , دستگاه لیزر های سفید و برگ های پهن و شاخه های جوان قرمز است . بهترین دسته از فوتینیا Photinia Red robin - fraseriرابین قرمز است که اکثر زمان ها به عنوان یک درختچه تک کاشت یا این که تحت عنوان یک پرچین و دیوارهمیشه سبز متراکم و با سرعت رویش بالا کاشته میشود .

خاک مناسب :

در طیف وسیعی از خاک ها به خیر و خوبی رشد می کند و به زهکشی خوب نیاز دارد و در خاک های مدام مرطوب دچار پوسیدگی ریشه می گردد . خاکی با نسبت برابر شن و رس , خاکی مطلوب برای درخت سه رنگ است . بخش اعظم مدل ها وضعیت خاک اسیدی و یا موقعیت قلیایی را تحمل می نماید اما دسته هایbeauverdiana و villosa از خاک گچی استقبال نمی کند و نیاز به محفظه خنثی یا این که حالت اسیدی خاک داراست .

روشهای ازدیاد و انتشار :

نشر با بذر : شما می‌توانید گونه هایی از فوتونیا مثل villosa و davidiana را از طریق کاشت دانه نشر فرمایید . کاشت بذر در بهار بعداز تیمار سرمایی شاید جوانه زنی را بهبود بخشد .


نشر با قلمه : شایسته ترین منش برای ازدیاد و انتشار ارقام فوتینیا از جمله fraseriAGM , Canivily و Red Robin یا این که Redstart توسط قلمه چوب نرم در اوایل تابستان یا قلمه نصفه رسیده در فصل‌تابستان و فصل پاییز است . برای این فعالیت قلمه های نصفه چوبی به طول ۱۵ سانتیمتر که در نقطه نهایی فصل‌تابستان از گیاه گرفته شده باشد را در بستری درست شده از شن , پیت ماس و پرلیت می‌کارند . ریشه دار شدن قلمه ها سه ماه به طول می انجامد .

خوابانیدن شاخه : مرسوم نیست .

پیوند زدن : برای بعضی دسته ها از پیوند زدن برای تکثیر استفاده می شود .

نیاز های نوری :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *