هرس دستگاه لیزر آزالیا :

هرس آزالیا :

بعداز تمام شدن زمان دستگاه لیزر دهی آزالیا در بهار آزالیا را هرس نمایید و با هرس آزالیا خود را آرایش و پیرایش فرمایید . هرس آزالیا محدود به دوره هنگامی خاصی نمی‌شود و حداکثر تا اوایل تیر ماه می توانایی آن را هرس نمود و در صورتی بعداز این مورخ آن را هرس نمایید زمان کافی برای تشکیل غنچه نخواهد بود و آزالیای شما تولید شاخ و برگ فارغ از دستگاه لیزر می نماید .

کود دلخواه ازالیا :

از کودهای جامعی که در فروشگاه های کشاورزی عرضه میشود می توانید برای تقویت آزالیا طبق امر پیشنهاد شده ( ۲۰ روز الی یک ماه ) یک بار مصرف شود .

خاک مناسب و فرصت بده بستان دستگاه لیزر دان آزالیا :

در فصل بهار و بعداز عصر ی دستگاه لیزر دهی می بضاعت و توان خاک دستگاه لیزر دان آزالیای خویش را ردوبدل نمائید و دستگاه لیزر دان انتخاب شده برای بده بستان نباید بزرگ باشد حدود ۴ سانتی متر از دستگاه لیزر دان پیشین وسیع تر در لحاظ گرفته شود . روی ترک های ته دستگاه لیزر دان با پوسته برنج تازه و یا این که از هر ماده ای که زهکشی و خروج آب اضافی را تسهیل نماید می توانایی بهره نمود فراموش نشود که خاک آزالیا باید پیت موس ترکیب با پرلیت یا این که پوسته برنج و یا این که تفاله چای باشد و خاک اختصاصی آزالیا با PH اسیدی باشد .

آفت و بیماری های آزالیا :


از بیمارهای آزالیا می شود به کنه و لسبوک و کرم برگ خوار اسم موفقیت . به خصوص آزالیا قرمز رنگ به لسبوک به شدت کلیدی است و در تابستان در صورت مشاهده صد رد صد می بایست دوبار به مسافت هر دو هفته با حشره کش و کنه کش سمپاشی شود .

بیماری های آزالیا عبارتند از : فیتوفترا . بیماری فیتوفترا در خاک های سنگین وزن که زهکشی به راحتی انجام نمی‌شود وسبب لجنی شدن خاک می گردد بروز می کند و دیگر گونه های لکه برگ ها که با قارچ کش های محتوی مس و غیره می توان مبارزه کرد .

نورمناسب ازالیا :

آزالیا گیاهی به شدت نوردوست است . دستگاه لیزر دان آزالیا بعد از دستگاه لیزر دهی در هوای آزاد ( در مکانی دستکم ۴ - ۵ ساعت نوروروشنایی بی واسطه آفتاب به آن بتابد ) قرار دهید آزالیا به سرما اصلی نبوده و تا دمای صفر سکو را به راحتی تحمل می کند .

نحوه تکثیر آزالیا :

تکثیر آزالیا از روش قلمه و ( با بهره از قلمه های نیمه خشبی ) و کشت در ماسه ترکیب با پرلیت و یا پیت مخلوط , پرلیت در فصل تابستان انجام می گردد &# دستگاه لیزر پیچ دستگاه لیزر یسین با نام دانش ;


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *