دستگاه لیزر یأس زردرنگ درخت

نام پارسی : یأس زرد رنگ

اسم ان دستگاه لیزر یسی &# دستگاه لیزر زرشک زینتی

اسم علمی : Forsythia Intermedia

خانواده : Oleacea

نا امیدی زردرنگ

درختچه ناامیدی رنگ زرد در آخرها زمستان و اوایل بهار

جور : درختچه خزان دار

اندازه ( متر ) : 2 . 5 طول * 3 گستردگی

فرم : کمانی دستگاه لیزر دانی

بافت : میانگین تا وحشتناک

رنگ برگها : سبز

برگ ناامیدی زرد رنگ

درختچه یأس زرد در تابستان

فصل دستگاه لیزر دهی : اوایل فصل بهار

کاربرد در محوطه سازی ها : گیاه تاکیدی , پوشش دهنده دیوار , پرچین

رنگ دستگاه لیزر ها : رنگ زرد

سرعت رشد : کند تا متوسط

نیاز به آبیاری : میانگین

مقاومت به سوز‌و‌سرما : بالا

نیاز های نوری : آفتابی

غنچههای ناامیدی رنگ زرد

توضیحات در خصوص گیاه یأس زرد :

یأس رنگ زرد از جمله درختچه های زینتی است که به وفور در باغهای کشور‌ایران استعمال میگردد . در اوخر فصل زمستان در اکثر وقت ها شهرها یاور با به ژاپنی وارد شدن بهار را نوید می دهد . شاخه های عریان و بی برگ درختچه یک دفعه در اواخر اسفند یا این که اوایل فصل بهار پر‌از شکوفه های زردرنگ و طلایی میگردد و توجه هر تماشاچی ای راجلب می نماید . پس از اتمام دستگاه لیزر دهی با ایجاد برگهای بیضی شکل کشیده دربین سایر درختچه ها و گیاهان در محوطه سازی تا فصل بهار سال آنگاه محو میشود . بعداز دستگاه لیزر دهی بهتر است شاخه های خشک و مرده حذف و هرس شوند . از گیاهان مقاوم به آفات و بیماریها و در اکثر اوقات خاکها پرورش و نمو میکند . در پباده سازی پوشش گیاهی محوطه سازیها میتوان از درختچه یأس رنگ زرد به عنوان گیاه کناره ای یا گیاه پرچینی یا تک کاشت استفاده کرد .

یأس زرد رنگ در فضای سبز

رویکرد های انتشار و ازدیاد یاس زرد رنگ :

یأس زرد به راحتی از روش قلمه های خشبی در بانک در اوایل فصل بهار و یا این که قلمه های علفی تهیه شده در اواخر فصل بهار تکثیر می گردد .عکس هایی دیگر از نا امیدی زردرنگ :


ناامیدی زرد رنگ 1
نا امیدی زرد رنگ 1
ناامیدی زردرنگ 2
یاس زردرنگ 2
ناامیدی زرد رنگ 3
نا امیدی زردرنگ 3
یأس رنگ زرد 4
یأس رنگ زرد 4
درختچه یأس زردرنگ 5
درختچه نا امیدی زرد رنگ 5
درختچه یاس زرد 6
درختچه نا امیدی زرد 6
درختچه یأس زرد رنگ 7
درختچه یأس زردرنگ 7
درختچه ناامیدی زردرنگ 8
درختچه یاس زردرنگ 8
درختچه ناامیدی زرد 9
درختچه نا امیدی رنگ زرد 9
درختچه یأس زردرنگ 10
درختچه یأس زردرنگ 10
درختچه یأس زرد 11
درختچه نا امیدی زرد 11
درختچه یأس زرد رنگ 12
درختچه نا امیدی زرد 12
درختچه ناامیدی زرد 13
درختچه ناامیدی زردرنگ 13

درختچه یاس زردرنگ 14
درختچه یاس زرد 14
درختچه یأس زرد رنگ 15
درختچه نا امیدی زرد 15
درختچه ناامیدی رنگ زرد 16
درختچه یأس رنگ زرد 16
درختچه ناامیدی زرد 17
درختچه یأس زرد 17
درختچه نا امیدی زرد رنگ 18
درختچه ناامیدی زرد 18
درختچه یأس رنگ زرد 19
درختچه نا امیدی زرد 19
درختچه ناامیدی زرد 20
درختچه نا امیدی زرد رنگ 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *