دستگاه لیزر گیاه هوتوینیا کورداتا ( هوتانیا ) با اسم علم

گیاهی دستگاه لیزر دار از خانواده انگوریان است که مستقر شرق آسیا در کشورهای ژاپن , کره و شمال و شرق چین است .
این گونه در ایران به عنوان گیاه زینتی و موچسب دیوارها کاشته می‌شود و در فصل‌پاییز برگ‌هایش رنگی شده و زیبایی خاصی به منازل می دهد . در نواحی معتدله و معتدله سرد و مخصوصا در تهران اکثر از دیگر نقاط کاشته می گردد .
گیاه موچسب همان طور که از نامش پیداست به سطوح بتنی و سیمانی می چسبد و به نیکی اینگونه سطوح را پوشش می‌دهد .

موچسب

فروغ و روشنایی : نیم سایه , نیم افتاب را بر سایر نورها ترجیح میدهد , گیاه را از معرض تابش بدون واسطه افتاب بدور نگه دارید .
دما : دستکم مرتبه حرارت در فصل زمستان ۱۳ درجه سانتی گراد پیشنهاد می شود , رتبه حرارت طبیعی اتاق در تابستان کافی است .
ابیاری : اجازه دهید سطح خاک دستگاه لیزر دان در فاصله لا دو ابیاری کم آب شود , از ابیاری زیاده از میزان پرهیز کنید , دو توشه ابیاری در هفته در فصل تابستان و هر دو هفته یکبار در فصل‌زمستان کافی است .
رطوبت : هفته ای دو توشه غبارپاشی در زمان سال حتمی است , جهت تامین رطوبت استوار به تحت دستگاه لیزر دانی دارای سنگریزه اب بیش تر فرمائید , ته دستگاه لیزر دان با اب در تماس نباشد .
تغذیه : در فصول پرورش ( فصل بهار و فصل‌تابستان ) هر دو هفته یکبار با کودهای شیمیایی مخصوص گیاهان زینتی طبق دستور گیاه را تغذیه تصنعی و مصنوعی نمایید .
گیاه پیچک و چسبنده موچسب
خاک مناسب : لیمونی و کمپوست
ردوبدل دستگاه لیزر دان : هر ساله در فصل بهار دوران بده بستان دستگاه لیزر دان است . دستگاه لیزر دان را با یک اندازه بزرگتر بده بستان کنید , در شکل سنگین وزن بودن دستگاه لیزر دان و عدم قابلیت و امکان بده بستان ان , خاک های سطحی را با خاک نو و بی نیاز عوض فرمائید .
موچسب در فصل‌پاییز
منزه نمودن برگها : غبارپاشی جهت تامین رطوبت برای منزه شدن برگها کافی است , در صورت تمایل می‌توانید هر ماه یکبار از مواد درخشان کننده شیمیایی استعمال کنید .
انتشار : تصاحب کردن قلمه های ساقه در فصل بهار یا این که تابستانعکس هایی دیگر از گیاه موچسب :

گیاه پیچک موچسب 1
گیاه پیچک موچسب 1
گیاه پیچک موچسب 2
گیاه پیچک موچسب 2
گیاه پیچک موچسب 3
گیاه پیچک موچسب 3
گیاه پیچک موچسب 4
گیاه پیچک موچسب 4
گیاه پیچک موچسب 5
گیاه پیچک موچسب 5
گیاه پیچک موچسب 6
گیاه پیچک موچسب 6
گیاه پیچک موچسب 7
گیاه پیچک موچسب 7

گیاه پیچک موچسب 8
گیاه پیچک موچسب 8
گیاه پیچک موچسب 9
گیاه پیچک موچسب 9
گیاه پیچک موچسب 10
گیاه پیچک موچسب 10
گیاه پیچک موچسب 11
گیاه پیچک موچسب 11
گیاه پیچک موچسب 12
گیاه پیچک موچسب 12
گیاه پیچک موچسب 13
گیاه پیچک موچسب 13
گیاه پیچک موچسب 14
گیاه پیچک موچسب شایسته ترین شرایط برای این دستگاه لیزر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *