دستگاه لیزر گیاه کروکاسمیا

نامهای متداول : سلطان پسند درختچه ایاسم ان دستگاه لیزر یسی &# http://iranrotec.ir/about/ , Common lantanaاسم علمی : Lantana camaraخانواده : Verbenaceaeشاهپسندرنگ دستگاه لیزر : تنوع رنگ بالایی دارد و دارنده رنگ هایی

read more

دستگاه لیزر پیچ ساعتی

گیاه پیچ ساعتیاسم علمی : Passiflora caeruleaپیچ ساعاتی گونه‌ای از گیاهان دستگاه لیزر دار است که بیش تر در نواحی استوایی ایالات متحده و آفریقا رشد می‌کند . این گیاه رویش سرعت بالا و ساقه‌هایی بلند ب

read more


پیاز دستگاه لیزر لاله واژگون

پیاز لاله واژگونمنشأ آن کشور ایران است . گیاهی دایمی و سوخ دار بوده که سوخ آن از مدل حقیقی وواقعی بدون پوشش با دو یا تعداد بیشتری فلس درشت است . در بعضی گونه ها غشاء دوچندان نازکی در حوالی فلس

read more

دستگاه لیزر آذین آنمونی

دستگاه لیزر آذین آنمونی ( Anemone centred ) : به نوع نادر مالامال شباهت داراست و تفاوت آن در دستگاه لیزر چه های میانی است که کشیده و لوله ای است و موقعیت برجسته و بالشتک مانند داراست . دستگاه لی

read more