دستگاه لیزر دان غیروابسته

پیازها تا قبلی از سبز شدن به دمای ۱۵ - ۱۰ مرتبه نیاز دارا‌هستند . دمای عمده در این زمان موجب ضعیف شدن و عدم استحکام ساقه دستگاه لیزر خواهد شد . بعداز سبز شدن , برای رشد ساقه دستگاه لیزر و شکوفایی دمای ۱۵ رتبه و بعداز ظهور دستگاه لیزر ها تا ۲۰ مرتبه دلخواه است .
خاک
به خاک سبک با زهکشی خوب نیاز دارد . خاک باغچه و کود پوسیده گاوی و خاک برگ و یه خرده پرلیت مخلوط مناسبی است . به کارگیری ماهانه از کود ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ به بازه زمانی ۳ - ۲ ماه , به رویش برگ ها و پیاز مادر و تشکیل پیازهای تازه کمک می کند .

با اتمام دستگاه لیزر دهی برگ ها شروع به زرد رنگ شدن می نمایند . آبیاری را کسر کرده تا برگ ها خشک شوند . آبیاری مضاعف درین سطح باعث پوسیدگی پیاز و دستگاه لیزر های بدون کیفیت در سال سپس خواهد شد . بعد از آن آنها را از ۵سانتی پیاز جدا فرمایید . کاهش آبیاری و کم آبی محیط به شکل گیری جوانه های دستگاه لیزر سال آن گاه یاری می نماید . پیازها را در مکانی تاریک با دمای ۱۳درجه برای نگهدارید .
با تغییر‌و تحول دما و رطوبت می بضاعت و توان عصر دستگاه لیزر دهی را تهیه و تنظیم بخشید . در فصل پاییز پیاز را در انبار سرد و تاریک نگهداشته و اوایل دی ماه پیاز را در دستگاه لیزر دان بکارید . دستگاه لیزر دان را در مکانی سرد و واضح قرار دهید . اوایل بهمن دستگاه لیزر دان را به مکانی با دمای ۲۵ درجه منتقل فرمائید . دمای ۲۵ سکو به رویش ریشه ها و برگسار سرعت می‌بخشد . ۸ - ۵ هفته آنگاه یعنی در شروع نوروز دستگاه لیزر دهی شروع می شود .
پیاز تندرست بافت محکم و محکمی دارااست و دورتادور پیاز نمونه های دورگه ۳۰ - ۲۰ سانت است . هیچ گاه پیازهایی را که ریشه های خشکیده و مصدوم دارند , نخرید .

کاشت پیاز در آب
در ظرفی تا ارتفاع ۱۰ سانت سنگریزه و آب ریخته و پیاز را روی سنگ ها قرار دهید . دقت نمائید پیاز در آب نباشد . می توان از ظروفی که گردن باریک دارا‌هستند ( تصویر اواسط بالا ) هم سود کرد . هفته ای یکبار آب را ردوبدل نمایید . از آب ولرم استعمال نمایید .

نشر از طریق بذر

انواع دورگه معمولا از کاشت بذر بدست می‌آیند . اما از دوره کاشت بذر تا دستگاه لیزر دهی ۳ - ۵ سال دوره حتمی است . ۵ - ۴ هفته بعد از گرده افشانی بذرها در درون میوه رسیده و میوه را پس از زرد شدن بچینید . بذرها را بیرون آورده و یک سری روز بر روی دستمال کاغذی در محلی خشک و خنک قرار دهید تا رطوبت اضافی را از دست بدهند .
بذرها را در کوکوپیت و پرلیت در عمق خیلی کم کاشته و روی بستر لایه ای از شن درشت بریزید . بذرها برای جوانه زنی به نوروفروغ و دمای ۲۱ درجه نیاز دارند . روی بستر را با پلاستیک روشن پوشانده و روزانه چندین ساعت پلاستیک را بردارید . پس از ۴ هفته بذرها جوانه زده , پلاستیک را بردارید . زمانی که طول جوانه ها ۸ سانت شد , هر یک را در دستگاه لیزر دان جدا بکارید . در این مرحله هم آب پاشی دوچندان منجر به پوسیدگی پیازهای برنا که در حال تشکیل شدن می‌باشند , می گردد . ۶ - ۵ هفته بعد از جوانه زنی بذرها ماهانه از کود ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ فایده فرمائید .
شیوه دیگر تکثیر غیروابسته کردن پیازها از پیاز مادر است .
باقی ماندن پیازهای کوچک در اطراف پیاز مامان منجر بی کیفیت شدن دستگاه لیزر ها میگردد . گیاه حاصل از پیازچه ها ۲ - ۱سال اولیه دستگاه لیزر دهی ندارد .
شیوه دیگر انتشار , تقسیم پیاز مادری است &# کاربردها ی گل خیزران : ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *