پیاز دستگاه لیزر لاله واژگون

پیاز لاله واژگون
منشأ آن کشور‌ایران است . گیاهی دایمی و سوخ دار بوده که سوخ آن از گونه واقعی بدون پوشش با دو یا تعداد بیشتری فلس درشت است . در برخی گونه ها غشاء فراوان نازکی در نزدیکی فلس ها مشاهده می شود . سوخ درشت و زرد بوده و بوی آن شبیه سیر است . دارنده یک و به‌تدریج دو برگ قاعده ای بوده و برگ ها متقابل , متناوب و چه بسا فراهم میباشند . در بعضی جور ها گریبانی از دو یا این که سه براکته برگ مثل وجود دارد . دستگاه لیزر ها به طور معمول آویخته و به صورت تکی یا خوشه ای و یا این که چتری از یک‌سری دستگاه لیزر انتهایی می‌باشند . پوشش دستگاه لیزر 6 عدد بوده و مادگی دارای یک تخمدان سه برگچه ای است . در داخل قطعات دستگاه لیزر پوش یک نوشجاری شیاری موجود هست . این دستگاه لیزر در درون چمن , دستگاه لیزر شن صخره ای و مناطق شیب دار قابل کشت است . به یاد بوی غیر مناسب آن امروزه کمتر کشت می گردد .


دستگاه لیزر دهی : در‌صورتی‌که سوخ آن در فصل پاییز کشت شود در بهار دستگاه لیزر می‌دهد . به صورت معمول از سال دوم دستگاه لیزر آن‌ها جالبتر میگردد . ارتفاع مدت دستگاه لیزر دهی آن 3 هفته است . برای تولید دستگاه لیزر در فصل‌زمستان سوخ ها را در دستگاه لیزر دان کاشته و در دستگاه لیزر خانه قرار میدهند .

نیاز ها : لاله واژگون در تمام خاک های مطلوب دستگاه لیزر کاری به فعالیت میاید اما خاک های سبک و کار کشته را ترجیح می دهد . در محل های آفتاب و سایه آفتاب رشد می کند .

ارتقا : هر سه یا چهار سال یکبار در فصل‌پاییز سوخ را از زمین بیرون کرده و سوخک های اطراف آن را جداکرده و جهت ارتقا به کار می‌برند . سوخک ها را بلافاصله در زمین اساسی در عمق 15 سانتی متر و با فواصل 40 تا 50 سانتی متر از نیز می‌کارند . در بعضا از جور ها , برای افزایش از بذر استفاده میشود . بذر می بایست در فصل‌پاییز در شاسی سرد کاشته شود و در اثر روبرو شدن با سرمای فصل‌زمستان در بهار می تندد .

نگهداری سوخ : سوخ این گیاه می بایست درون پیت یا این که تراشه چوب نگهداری شود . دمای لازم جهت محافظت بسته به نوع , متعدد است . برای مثال برای F . imperialisدمای مناسب 25 - 23 مرتبه و برای F . meleagrisدمای مناسب 5 - 2 رتبه است .

تولیدها دارای ربط
60
کود منحصربه‌فرد گیاهان دستگاه لیزر دهی در فصل بهار و تابستان/ ۵ دستگاه لیزر برگ , 000 تومان
2
کود هورمون ریشه زایی Dr plant
5 , 000 تومان
پیاز زینتی سفید
پیاز زینتی سفید رقم Graceful Beauty
8 , 000 تومان
لاله دورنگ
پیاز لاله دورنگ رقم Leen Van Der Mark
1 , 500 تومان
لاله بنفش
پیاز لاله بنفش رقم Negrita
1 , 500 تومان
لاله نارنجی رنگ
پیاز لاله نارنجی رقم World Favorite
2 , 000 تومان
لاله قرمز
پیاز لاله قرمز رنگ رقم Sevilla
1 , 500 تومان
پیاز لاله صورتی
پیاز لاله صورتی رقم Mascotte
6 , 000 تومان
لاله قرمز
پیاز لاله قرمزرقم Abba
6 , 000 تومان
لاله صورتی
پیاز لاله صورتی رقم Perroquet
7 , 000 تومان
پیاز لاله سیاه
پیاز لاله ی سیاه رقم Black Parrot
7 , 000 تومان
کروکوزمیا
پیاز کروکوزمیا
6 , 000 تومان
دستگاه لیزر نرگس هلندی
پیاز نرگس هلندی
1 , 000 تومان
دستگاه لیزر مریم
پیاز دستگاه لیزر مریم
3 , 000 تومان
پیاز لیلیوم
پیاز لیلیوم
6 , 000 تومان
پیاز دستگاه لیزر ایول
پیاز دستگاه لیزر ایول
2 , 500 تومان

تمامی دستمزد مادی و معنوی برای ( دستگاه لیزر شن شیشه ای ( محفوظ است .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *